Fakulta stavební Vysokého učení technického v Brně
ve spolupráci s

Českou asociací univerzitního sportu,
Šachovým svazem České republiky a CHESS TEAM BRNO
pořádají
pod záštitou děkana FAST VUT v Brně prof. Ing. Miroslava Bajera, CSc.

 

AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

V BLESKOVÉM ŠACHU 2018

 

Termín: sobota 17. listopadu 2018
Místo: FAST VUT v Brně, Veveří 331/95, 602 00 Brno

Hrací systém: švýcarský na 13 kol se zápočtem na FIDE Blitz Elo při rovnosti bodů rozhodují Buchholz bez nejhoršího hráče, střední Buchholz, Sonnenborn-Berger
Tempo hry: 2×3 minuty + 2 vteřiny / tah
Ředitel turnaje: Josef Kratochvíl
Hlavní rozhodčí: Kateřina Šmajzrová

Časový rozpis:
15.00 – 15.45     prezence
16.00 – 20.00    průběh turnaje a vyhlášení výsledků

Startovné: bez startovného
Právo účasti: studenti VŠ, kteří se prokážou platným studentským průkazem
Cenový fond:
Kategorie muži: celkem 4.700 Kč (1. – 2.000 Kč, 2. – 1.200 Kč, 3. – 800 Kč, 4. – 400 Kč, 5. – 300 Kč)
Kategorie ženy: celkem 2.500 Kč (1. – 1.000 Kč, 2. – 600 Kč, 3. – 400 Kč, 4. – 300 Kč, 5. – 200 Kč)

Přihlášky do čtvrtka 15.11.2018 (včetně) na ttucnakk@seznam.cz

Šachový materiál: zajistí pořadatelé
Pořadatel si vyhrazuje právo turnaj zrušit nebo upravit cenový fond při celkové účasti méně než 25 hráčů ze 4 VŠ ze 3 oblastí (Praha, Morava S, Morava J) a je nutná účast minimálně 4 účastníků ze 2 VŠ v jednotlivých kategoriích.