Česká asociace univerzitního sportu vypisuje

Akademické mistrovství ČR v basketbalu 3×3 pro rok 2020

27. – 28. září 2020, Olomouc

 

Pořadatel: Univerzita Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Českou basketbalovou federací z. s.
Místo soutěže: Sportovní hala UP Olomouc, ulice U Sportovní haly 2, Olomouc
Hraje se současně na dvou basketbalových hřištích v jedné sportovní hale.
Basketbalové hřiště je rozděleno na dva kurty, tj. celkem 4 hrací kurty.
Termín soutěže: 27 a 28. září 2020 (neděle, pondělí)

Účastníci: Oblasti: Praha, Čechy, Severní Morava, Jižní Morava (každá oblast nominuje maximálně 4 družstva žen a 4 družstva mužů)

 • Celkem 16 čtyřčlenných družstev mužů a 16 čtyřčlenných družstev žen. Každé družstvo má jednoho vedoucího družstva (může být hráč).
 • V případě přihlášení více jak 4 družstev z jedné oblasti, budou do soutěže zařazena družstva na základě nejnižšího součtu umístění (nejlepšího rankingu) prvních tří hráčů v rankingu FIBA 3×3. V případě volného místa z některé oblasti, budou družstva doplněna z jiných oblastí pomocí principu nejlepšího rankingu. Pořadatel má právo uplatnit divokou kartu pro vybraná družstva.

Přihlášky do soutěže: V termínu do 25. září 2020 na kontaktní adresu Ředitele soutěže.
Cestovní náklady: Cestovné, ubytování na vyžádání a stravování na náklady vysílající školy.
Garant UP Olomouc: Svatopluk Horák, FTK UP
Organizační výbor:

 • Ředitel soutěže Mgr. Petr Reich, Ph. D.
 • Hlavní rozhodčí soutěže Mgr. Jakub Válek
 • Sportovně-technické řízení soutěže (komisař) Zdeněk Latík

Závodní kancelář: Sportovní hala UP Olomouc, U Sportovní haly 2, Olomouc 772 00
Systém soutěže: Kategorie – muži, ženy

 • První hrací den – čtyři čtyřčlenné skupiny každý s každým
 • Druhý hrací den – vyřazovací utkání v pavouku, o třetí místo a finále
 • Rozpis utkání (viz web www.3x3planet.com)

Dovednostní soutěže: Kategorie – muži, ženy (každé družstvo jeden soutěžící v doplňkové soutěži)

 • První den – soutěž ve střelbě trestných hodů
 • Druhý den – soutěž střelbě za obloukem

Časový pořad: Neděle 27. 9. 2020
12:00 – 13:00      Prezence
13:00 – 13:45      Technická porada vedoucích družstev a rozhodčích
14:00                     Zahájení soutěže
14:20 – 16:00      První soutěžní den (skupiny)
16:00 – 16:20      Soutěž ve střelbě trestných hodů (muži, ženy)
16:20 – 19:00      První soutěžní den (skupiny – pokračování)
Pondělí 28. 9. 2020
9:00 – 11:00        Druhý soutěžní den (eliminace)
11:00 – 11:20       Soutěž ve střelbě za obloukem (muži, ženy)
11:20 – 14:00      Druhý soutěžní den (semifinále, o 3. místo, finále)
14:00 – 14:30      Vyhlášení vítězů a ukončení soutěže

Předpis: Hraje se podle mezinárodních pravidel basketbalu ČBF 3×3 a tohoto rozpisu. Rozdělení do skupin určí pořadatel.
Ceny, titul:

 • První tři družstva mužů a žen, medaili, diplom a věcné ceny.
 • Vítězné družstvo s hráči získávají titul „Akademický mistr v basketbalu 3×3 ro rok 2020“.
 • První tři jednotlivci v dovednostních soutěžích věcné ceny.

Námitky: Písemně do 5 minut po utkání Řediteli soutěže se vkladem 100,- Kč.

O námitkách rozhodne s konečnou platností Soutěžní komise ve složení:

 • Ředitel soutěže
 • Hlavní rozhodčí soutěže
 • Sportovně – technický komisař soutěže

Rozhodčí: 8x rozhodčí na hřišti po dvou na každé utkání. (200,- Kč za utkání), 8x rozhodčí u stolku (zapisovatel, časoměřič) na každé utkání. (100,- Kč za utkání)
Výsledky: Na zpracování výsledků bude použit systém FIBA „Event Maker“, který zaručuje jejich průběžné zveřejňování on-line na webu 3x3planet.com, se započtením bodů hráčům do světového rankingu FIBA 3×3.
Zdravotní prohlídky: Vedoucí družstev odpovídají za to, že hráči jeho družstva mají platné lékařské prohlídky.
Poznámka: Pro pořádání soutěže a účastníky platí obecné podmínky „sportovních přeborů vysokých škol“, vyhlašovaných a řízených Českou asociací univerzitního sportu.

Kontakt: Petr Reich PhD., telefon 776838666, petr.reich@upol.cz, UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, Hynaisova 9, Olomouc, 772 00

Kompletní propozice ke stažení: