Česká asociace univerzitního sportu

vypisuje

Akademické mistrovství České republiky v basketbalu 3×3 pro rok 2019

13. – 14. května 2019, Olomouc

 

Pořadatel:  Univerzita Palackého v Olomouci, ve spolupráci s Českou basketbalovou federací z. s.
Místo soutěže: Sportovní hala UP Olomouc, ulice U Sportovní haly 2, Olomouc
Hraje se současně na dvou basketbalových hřištích v jedné sportovní hale. Basketbalové hřiště je rozděleno na dva kurty, tj. celkem 4 hrací kurty.
Termín soutěže: 13. a 14. května 2019 (pondělí, úterý).

Účastníci: Oblasti: Praha, Čechy, Severní Morava, Jižní Morava (každá oblast nominuje maximálně 4 družstva žen a 4 družstva mužů). Celkem 16 čtyřčlenných družstev mužů a 16 čtyřčlenných družstev žen. Každé družstvo má jednoho vedoucího družstva (může být hráč).

V případě přihlášení více jak 4 družstev z jedné oblasti, budou do soutěže zařazena družstva na základě nejnižšího součtu umístění (nejlepšího rankingu) prvních tří hráčů v rankingu FIBA 3×3. V případě volného místa z některé oblasti, budou družstva doplněna z jiných oblastí pomocí principu nejlepšího rankingu. Pořadatel má právo uplatnit divokou kartu pro vybraná družstva.

Přihlášky do soutěže: V termínu do 5. května 2019 na kontaktní adresu Ředitele soutěže.
Cestovní náklady: Cestovné, ubytování na vyžádání a stravování na náklady vysílající školy.
Garant UP Olomouc: Svatopluk Horák, FTK UP
Organizační výbor:

  • Ředitel soutěže: Mgr. Petr Reich, Ph. D.
  • Hlavní rozhodčí soutěže: Mgr. Jakub Válek
  • Sportovně-technické řízení soutěže (komisař):  Zdeněk Latík

Závodní kancelář: Sportovní hala UP Olomouc, U Sportovní haly 2, Olomouc 772 00
Systém soutěže: Kategorie – muži, ženy
První hrací den – čtyři čtyřčlenné skupiny každý s každým
Druhý hrací den – vyřazovací utkání v pavouku, o třetí místo a finále
Rozpis utkání (viz web www.3x3planet.com).

Dovednostní soutěže: Kategorie – muži, ženy (každé družstvo jeden soutěžící v doplňkové soutěži)
První den – soutěž ve střelbě trestných hodů
Druhý den – soutěž střelbě za obloukem

Časový harmonogram:

Pondělí 13. 5. 2019

12:00 – 13:00        Prezence
13:00 – 13:45        Technická porada vedoucích družstev a rozhodčích
14:00                       Zahájení soutěže
14:20 – 16:00        První soutěžní den (skupiny)
16:00 – 16:20        Soutěž ve střelbě trestných hodů (muži, ženy)
16:20 – 19:00        První soutěžní den (skupiny – pokračování)

Úterý 14. 5. 2019
9:00 – 11:00          Druhý soutěžní den (eliminace)
11:00 – 11:20        Soutěž ve střelbě za obloukem (muži, ženy)
11:20 – 14:00        Druhý soutěžní den (semifinále, o 3. místo, finále)
14:00 – 14:30        Vyhlášení vítězů a ukončení soutěže

Předpis: Hraje se podle mezinárodních pravidel basketbalu ČBF 3×3 a tohoto rozpisu. Rozdělení do skupin určí pořadatel.
Ceny, titul: První tři družstva mužů a žen, medaili, diplom a věcné ceny. Vítězné družstvo s hráči získávají titul „Akademický mistr v basketbalu 3×3 pro rok 2019“.
První tři jednotlivci v dovednostních soutěžích věcné ceny.
Námitky: Písemně do 5 minut po utkání Řediteli soutěže se vkladem 100,- Kč. O námitkách rozhodne s konečnou platností Soutěžní komise ve složení: Ředitel soutěže, Hlavní rozhodčí soutěže, Sportovně – technický komisař soutěže.

Rozhodčí: 8x rozhodčí na hřišti po dvou na každé utkání. (200,- Kč za utkání)
8x rozhodčí u stolku (zapisovatel, časoměřič) na každé utkání. (100,- Kč za utkání)
Výsledky: Na zpracování výsledků bude použit systém FIBA „Event Maker“, který zaručuje jejich průběžné zveřejňování on-line na webu 3x3planet.com, se započtením bodů hráčům do světového rankingu FIBA 3×3.
Zdravotní prohlídky: Vedoucí družstev odpovídají za to, že hráči jeho družstva mají platné lékařské prohlídky.

Poznámka: Pro pořádání soutěže a účastníky platí obecné podmínky „sportovních přeborů vysokých škol“, vyhlašovaných a řízených Českou asociací univerzitního sportu.

Kontakt: Petr Reich PhD., telefon 776838666, petr.reich@upol.cz, UP Olomouc, Fakulta tělesné kultury, Hynaisova 9, Olomouc, 772 00