ČESKÁ ASOCIACE UNIVERZITNÍHO SPORTU
Komise alpských disciplín pořádájí
Akademické mistrovství ČR v alpských disciplínách 2019

 

Termín a místo: 02. – 03. 02. 2019 Bílá v Beskydech, N 49*26´34.177“ – E 18*27´28.127“

Pořadatel: CSA MENDELU

Technické provedení: SKI Bílá, z.s.

Discipliny a kategorie: slalom a obří slalom ženy, muži (závod v SG bude vyhodnocen v rámci Mistrovství ČR dne 25. 01. 2019 Špindl. Mlýn)

Funkcionáři závodu předseda org. výboru:

Mgr. Jakub Havel, PhD.
sekretář PhDr. Vilém Podešva, CSc.
ředitel závodu Ing. Martin Vrzgula
časomíra Ing. Igor Vala
technický delegát FIS N.N. / SVK

Přihlášky:

a/ technické přihlášky dle online systému OSÚ AD SLČR
b/ organizační přihlášky zašlou vysílající složky VŠ, fakult a VOŠ nejpozději do 27. 01. 2019 na jakub.havel@mendelu.cz, CSA MENDELU – Mgr. Jakub Havel, PhD, 616 00 Brno, Jana Babáka 5 – tel. +420730184381

Další:

Startovné, vleky účastníkům AM hradí startovné a vleky ČAUS
Všichni účastníci AM (bez omezení věku) musí mít kódové číslo FIS.
Při prezentaci jsou povinni předložit doklad o studiu, absolventi 2018 kopii diplomu.
Případné odvolání do 27. 01. 2019 na webu SLČR – alpské discipliny

Celé propozice: