POŘADATEL: FSpS MU

TERMÍN: 30.9. 2017

MÍSTO: NMnM Vysočina Arena

Vedoucí KTV: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D

Hlavní funkcionáři závodu: Mgr. Sylva Hřebíčková, Ph.D

Organizační zajištění: Kolo pro život, z.s.

ÚČAST:

  1. Celkový počet účastníků: 19
  2. Počet vysokoškoláků, VOŠ: 19
  • Počet mužů: 15
  • Počet žen: 4
  1. Počet organizačních pracovníků: 1
  2. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): 11 (UK, UP,UJEP, MU, JHČU, ČVUT, VUT, TU Liberec, VŠTE, UHK, MZLU)
  3. Kolektivní sporty – celkový počet družstev:
  • Počet družstev M
  • Počet družstev Ž
  1. Výsledky bodovací soutěže škol – ČAH

UK – 14; JHČU – 6, ČVUT – 5, MU – 4, UP – 4, MZLU – 3, UJEP – 2, VUT – 1

Finanční zajištění soutěže (dotace ČAUS)

Skutečná vydání na pol. 01: (def. bude odesláno k 1.8.) 0 náhrady studentům jsou v řešení; 1861 – dresy pro AMČR XCM (placeno fakturou ČAUS), na pol. 02: 740,- Kč – stravné pro jednoho člena OV; cestovné

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Závod proběhl v rámci KPŽ v XCM. Na start se postavili všichni elitní akademici. Závod proběhl v pořádku. Z hlediska registrace, která proběhla elektronicky se nedostavili všichni startující k vyplnění potřebných materiálů, vyúčtování studentů je tím pádem komplikované.

Výsledky: