Aktualizace výzvy programu Můj klub 2021

Aktualizace výzvy programu Můj klub 2021

 

Aktualizace výzvy programu Můj klub 2021 a prezentace ze školení, které se uskutečnilo 30.9.2020. Je zpřístupněno také nové rozhraní rejstříku sportu, zatím však není k dispozici manuál, po jeho zveřejnění připravíme metodický pokyn k zápisům do rejstříku sportu. Již zapsané údaje by měly být v rejstříku zachovány, bude však potřeba provést případnou aktualizaci, neboť nově bude rejstřík přímo propojen s žádostmi o dotaci.

 

Dobrý večer,

dovoluji si Vás informovat, že Národní sportovní agentura (dále jen „NSA“) úspěšně finalizuje přípravu nového rozhraní Rejstříku sportu, který bude uživatelsky dostupný od půlnoci z 15. na 16.října 2020.

Zároveň jsme vyhověli požadavkům sportovního prostředí a posunuli lhůtu pro podání žádosti ve výzvě Můj klub od 22.října do 16.listopadu tak, aby měli sportovní organizace dostatek prostoru se v novém prostředí Rejstříku sportu zorientovat a zkontrolovat zapsané údaje o sportovní organizaci, sportovcích, trenérech a sportovních zařízeních. Nová lhůta pro podání žádosti je ukotvena v dodatku č. 1 výzvy, který přikládám. Pro lepší orientaci je výzva Můj klub 2021 ve znění dodatku č. 1. rovněž zveřejněna na webu NSA viz https://www.agenturasport.cz/muj-klub-2021/

Dodatkem zároveň dochází k doplnění výkladu a upřesnění některých pravidel výzvy Můj klub a to i na základě Vašich dotazů ze společného školení na konci září. Aktualizovanou prezentaci ze školení rovněž zasílám v příloze.

Postupně doplňujeme i stránku s odpověďmi na často kladené dotazy, https://www.agenturasport.cz/faq-muj-klub-2021/.