Akademické mistrovství České republiky v plavání s ploutvemi 2020

3. září 2020, Olomouc

 

Pod záštitou děkana Fakulty tělesné kultury Mgr. Michala Šafáře Ph.D.

Pořadatel akce: Česká asociace univerzitního sportu (ČAUS) a Česká asociace akademických technických sportů (ČAATS)
Organizátor akce: UP Olomouc Fakulta tělesné kultury
Ředitel soutěže: doc. PhDr. Zbyněk Svozil, Ph.D., zbynek.svozil@upol.cz, 739249002
Termín soutěže: 3. září 2020
Místo konání: Bazén (4 x 25 m) Aplikační centrum Olomouc U Letiště 32, 77900 Olomouc

Přihlášky: do 31. 8. 2020 na email: lukas.kousal@czechswimming.cz, 724 224 292, kopie na zbynek.svozil@upol.cz

Startují: Studenti VŠ a VOŠ z českých škol, kteří se prokáží dokladem o studiu a absolventi z roku 2020, přijatí studenti v AR 2020/2021
Doprava: Na náklady vysílající vysoké školy
Poskytnuté náhrady: Ubytování 1 noc + snídaně / 1 sport a pitný režim v den soutěže
Ubytování: Umožněno na kolejích UP Olomouc dle regulí ČAH – bude upřesněno
Závodní kancelář: V místě konání soutěže, Bazén Aplikační centrum Olomouc
Prezence závodníků: V místě soutěže 14:00 – 15:00 hod ve vestibulu AC BALUO FTK UP
Prezenci závodníků provádí vedoucí družstva, případně závodník. Každý závodník předloží platný průkaz o studiu na VŠ.
Tituly: Vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v plavání s ploutvemi pro rok 2020“

TECHNICKÁ USTANOVENÍ:
Pravidla soutěže: Závodí se dle platných Pravidel plavání s ploutvemi, Soutěžního řádu plavání s ploutvemi a tohoto předpisu
Systém soutěže: Disciplíny dle rozpisu; otevřený plavecký bazén 25m, 4 dráhy, elektronická časomíra. V soutěži bude použito pravidlo jednoho startu.
Závodníci budou nasazeni do rozplaveb dle nahlášených časů.
Námitky: Do 15 minut po skončení soutěže řediteli závodu se vkladem 100 Kč
Odvolání: Proti námitkovému řízení lze podat odvolání do 120 min OV se vkladem 500 Kč
Hodnocení soutěže: První tři v soutěži obdrží medaile a diplomy
Další pokyny/ informace:

  • Disciplíny bi-fins jsou pravidly stanoveny následně. Plave se v krátkých gumových ploutvích (do 65 cm) po startu a obrátce
    může plavat závodník 15 m libovolně i pod hladinou, následuje plavání kraulem (šnorchl není povinný).
  • Omezení počtu startů jednoho závodníka: maximální počet startů jsou 3 starty v individuálním závodě a jedné štafety.
  • Minimální počet závodníků v disciplíně jsou 4 účastníci ze 2 vysokých škol. Při nižším počtu účastníků může být závod odvolán.
  • Závodníci se účastní na vlastní nebezpečí, pořadatel neručí za ztráty a poškození věcí v průběhu závodů.

Kompletní propozice včetně harmonogramu ke stažení: