Česká asociace univerzitního sportu
vypisuje

Akademické mistrovství v atletice pro rok 2020

25. srpna 2020, Brno

 

Pořadatel: Pořadatelstvím Akademického mistrovství ČR 2020 byl pověřen Českou asociací univerzitního sportu Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno.
Technicky zajišťuje atletický klub AK Olymp Brno, spolek a Vysokoškolský sportovní klub Univerzita Brno
Záštitu nad Akademickým mistrovstvím ČR v atletice převzal rektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D.

Datum:           25. 8. 2020
Místo:             Technická 2896/2, 616 69 Brno

Vedoucí činovníci:
Vedoucí projektu – Mgr. Tomáš Klíma, 608972704, tomas.klima@hotmail.com
Technický delegát AM ČR – Mgr. Petr Kotyza – předseda komise atletiky ČAUS, 606333997, kotyza@fsps.muni.cz
Technický delegát mítinku – Tomáš Vojtek, 725885650, tomvojtek@seznam.cz
Ředitel závodu – Ing. Petr Sláčala, MBA, 602556551, slacalap@seznam.cz

Přihlášky: Přihlášky akademiků pouze na https://forms.gle/ZJMpAGb6ccbYmyRX9 přihlašují Vysoké školy nebo individuálně závodníci do 15. 8. 2020.

  • Oddíly podávají přihlášky na webové stránce ČAS (http://www.atletika.cz), a to od 1.8.2020 20:00 do 23.8.2020 20:00. Závodníky, které bude přihlašovat klub a zároveň se chtějí účastnit Akademického mistrovství (tedy akademičtí sportovci), je nutné nahlásit na mail kotyza@fsps.muni.cz.
  • Pro všechny účastníky AM ČR je povinností se u prezence prokázat potvrzením o studiu nebo platným studijním průkazem!!
  • Technický delegát zveřejní 23. 8. 2020 na webu www.atletika.cz a www.vzhurubrno-mjs.cz seznam vybraných závodníků.

Startovné: Studentům hradí startovné ČAUS. Ostatní sportovci platí 100 Kč za disciplínu.

Disciplíny:
Muži: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 5000 m, 110 m př., 400 m př., 3000 m př., 4×100 m, 4×400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 7,26kg, oštěp 800g, disk 2kg, kladivo 7kg
Ženy: 100 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m, 100 m př., 400 m př., 3000 m př., 4×100 m, 4×400 m, výška, tyč, dálka, trojskok, koule 4kg, oštěp 600g, kladivo, disk

Memoriálové disciplíny a PRIZE MONEY:
400 m Ž – 5000 Kč – 3000 Kč – 1500 Kč
100 m M, 100 m Ž, 1500 m M, 400 m př. M, koule M, oštěp M, oštěp Ž, trojskok Ž, dálka M – 2500 Kč – 1500 Kč – 1000 Kč
V případě nesplnění výkonnostního limitu bude vyplaceno 50 % vyhrané částky. Výkonnostní limity jsou na www.vzhurubrno-mjs.cz

Soutěže v hodu diskem a hodu kladivem proběhnou ve sportovním areálu Žabovřesky: stadion Tyršovo hřiště Pod lesem, Brno-Žabovřesky, Jana Nečase 1.

Měřící zařízení: Použití certifikovaných zařízení pro měření. Cílová kamera: ANO, Větroměr běhy: ANO, Větroměr dálka: ANO
Závodní kancelář: Závodní kancelář bude otevřena na tribuně od 8:00 hodin.
Startovní čísla: Výdej bude probíhat od 8:30 h v závodní kanceláři. Každý závodník, resp., každá závodnice, musí mít v průběhu soutěže startovní číslo připevněno a to bez možnosti jeho jakékoliv úpravy. Vyzvednout startovní číslo si musí nejpozději 90 min před zahájením disciplíny.
Rozcvičování: Rozcvičování před vlastní soutěží je povoleno pouze mimo závodní plochu atletického stadionu, přičemž rozcvičovat se lze na rozcvičovacím stadionu – 400 m, 4 dráhy po obvodu, 4 dráhy v rovince, povrch Mondo, umělá tráva uvnitř.
Kontrola náčiní:  Závodníci, resp. závodnice, mohou při soutěžích používat vlastní náčiní, které však musí nejpozději 60 minut před zahájením vlastní soutěže předložit ke kontrole příslušnému rozhodčímu ve vymezeném prostoru. (start na 150 m)
Svolavatelna: Každý závodník, resp. každá závodnice, se musí osobně prezentovat ve svolavatelně umístěné v prostoru startu na 150 m. Po provedené prezentaci již závodníci, resp. závodnice, nesmějí opustit svolavatelnu a na start, resp. do příslušného sektoru, budou odvedeni, resp. odvedeny, společně závodčím nebo rozhodčím.
Odchody ze svolavatelny před startem soutěže: běhy 15 min., překážky 20 min., skoky, hody a vrhy 30 min před zahájením disciplíny.
Šatny: Šatny jsou k dispozici u vchodu do areálu VUT.
Startovní listiny: Startovní listiny budou vyvěšeny na informační tabuli na tribuně. Nasazení závodníků, resp. závodnic, do jednotlivých běhů, včetně losování drah a stanovení pořadí na startu, postupové klíče, pořadí závodníků, resp. závodnic, v soutěžích v poli a základní výšky a zvyšování v soutěžích ve výšce a tyči určuje v závodní kanceláři technický delegát.
Výsledky: Výsledky jednotlivých soutěží budou průběžně vyvěšovány na informační tabuli na tribuně. Oficiální výsledky budou zveřejněny na webové stránce Českého atletického svazu www.atletika.cz.
Výsledky AM ČR budou zveřejněny na webu České asociace univerzitního sportu www.caus.cz.
Doping: Všichni závodníci jsou povinni podrobit se dopingové kontrole, budou-li k ní dopingovým komisařem vyzváni. Dopingová kontrola bude probíhat ve viditelně označených prostorách.
Zdravotní služba: Zajištěna v prostoru startu na 150 m a označena cedulemi.
Stravování: Na tribuně bude zajištěn bufet.
Ubytování:

Adresa:          Kolejní 2905/2
Web:              www.hotel-palacky.cz
Telefon:         +420 739 329 899

Parkování: Parkování pro veřejnost a závodníky bude zajištěno před areálem na přilehlých parkovištích.
Akreditace, vstupenky: Vstup na akci je zdarma. Každý závodník dostane v závodní kanceláři akreditační visačku.

Kompletní propozice včetně harmonogramu ke stažení: