59. ročník Běhu chemiků se poběží ve Hvězdě 7. října 2020

59. ročník „Běhu chemiků“

Přebor VŠCHT a SK VŠCHT Praha

 

Pořadatel: ÚTVS VŠCHT, SK VŠCHT Praha, ČAUS
Místo konání: Obora Hvězda, Praha 6, 100m od letohrádku Hvězda
Datum konání: 7.10.2020
Přihlášky: Nejpozději do 15 min. před startem každé kategorie, v prostoru startu a cíle.
Ceny: První tři v každé kategorii obdrží ceny
Trať: Start a cíl všech kategorií je 100 m před letohrádkem Hvězda, trať je vyznačena v členitém terénu v Oboře Hvězda po lesních cestách.

Technická ustanovení:
Kategorie:             Ženy 2 800 m, příchozí VŠ
Ženy – veteránky 2800 m
Muži – mílaři 2800 m příchozí VŠ
Muži – veteráni 8400 m
Muži – vytrvalci 8400 m
Časový pořad:      16.15 hod. ženy a veteránky
16.40 hod. muži mílaři
17.00 hod. vytrvalci a veteráni
Protesty: Do 10-ti minut po ukončení kategorie hlavnímu rozhodčímu
Start.čísla: Vydávají se při prezentaci (za nevrácené číslo zaplatí závodník 50 Kč.)
Rozhodčí: Zajistí komise Pražské atletické unie a asistenti ÚTVS VŠCHT
Startovné: 50,- Kč (netýká se posluchačů VŠCHT, členů SK VŠCHT Praha)
Poznámky: Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí. Za ztrátu v šatně, v prostoru startu a cíle pořadatelé neručí. Start jednotlivých kategorií je hromadný. Vyhlášení výsledků a předání cen ihned po skončení kategorie.

Mgr.Pavel Bakule, předseda SK VŠCHT Praha
Mgr.Martin Mašek, vedoucí ÚTVS VŠCHT