28. ročník volejbalového turnaje vysokých škol 2018

28. ročník volejbalového turnaje vysokých škol

„O pohár rektora VFU Brno“

 

V pátek 20.4. 2018 se u příležitosti 100. výročí založení VFU Brno a pod záštitou rektora VFU prof. MVDr. Aloise Nečase, Ph.D.,MBA uskutečnil již 28. ročník volejbalového turnaje vysokých škol. Turnaje se zúčastnilo 6 družstev mužů a 5 družstev žen.  V turnaji byla odehrána řada kvalitních a vyrovnaných utkání a o pořadí družstev žen při rovnosti bodů rozhodoval poměr míčů. Všechna utkání se odehrála v přátelské atmosféře, která se přenesla i do závěrečného společenského večera, na kterém byly nejlepším týmům předány ceny a „Poháry rektora VFU Brno“. K tanci a poslechu hrála studentům kapela „Kosí bratři“.

28. ročník volejbalového turnaje se vydařil, nedošlo během něj k žádnému úrazu a všichni zúčastnění se těší na jeho 29. ročník.

Pořadí žen:

 1. Univerzita obrany Brno
 2. VFU Brno
 3. Faf UK Bratislava
 4. VUT Brno
 5. Faf UK Bratislava B

Pořadí mužů:

 1. VUT Brno A
 2. Univerzita obrany Brno
 3. Mendelova univerzita v Brně
 4. VFU Brno
 5. UT Brno B
 6. Faf UK Bratislava

Pořadí škol:

  muži ženy celkem
Univerzita obrany Brno 2. 1. 3
VUT Brno 1. 4. 5
VFU Brno 4. 2. 6
Faf UK Bratislava 6 6. 3. 9
MENDELU 3.