18. Akademické Mistrovství České republiky v terčové lukostřelbě 2020

18. září 2020, Prostějov

 

Závod vypisuje:            Česká asociace univerzitního sportu
Pořadatel:                     Lukostřelba Prostějov, z.s., Komise lukostřelby ČAUS
Tech. zabezpečení:       Lukostřelba Prostějov, z.s.,
Datum:                          18. září 2020
Místo:                             lukostřelecký areál Lukostřelba Prostějov, U Stadionu 4669, Prostějov

Všeobecná ustanovení
Přihlášky:                       jmenovité přihlášky zašlou univerzity či jednotlivci do 11. září 2020
                                        přes systém rcherz
e-mail: magdarobova@seznam.cz, tel: 603 905 371
Startují:                          studenti VŠ a VOŠ, kteří se prokáží dokladem o studiu
Rozlosování:                 provede pořadatel v klubovně dne 14. září 2020
Ubytování:                     ubytování a cesta jsou plně hrazeny ČAUS po předložení řádných finančních dokladů
Stravování:                  bufet na místě, každý účastník obdrží základní balíček stravy hrazený ČAUS
Doprava:                      individuální
Náhrady studentům:      ČAUS po předložení řádných finančních dokladů hradí každému účastníkovi cestu, ubytování a stravu.
Prezentace závodníků: lukostřelecký areál Lukostřelba Prostějov, U Stadionu 4669, Prostějov
Startovné:                    AMČR je bez startovného
Tituly:                          vítězové získají titul „Akademický mistr ČR v terčové lukostřelbě pro rok 2020“

Technická ustanovení
Předpis:                        závodí se podle pravidel WA, Soutěžního řádu ČLS a podle tohoto rozpisu
Sestava:                      WA720
Třídy:                           muži, ženy
Divize:                          reflexní luk, kladkový luk, holý luk
Činovníci:                    ředitel závodu: Hana Majarová
hlavní rozhodčí: Magda Robová
rozhodčí: Robert Koleňák
Časový rozpis:        8:30 – 9:00        prezence
9:00                    schůzka kapitánů
9:10                     slavnostní zahájení
9:20 – 9:50         trénink 3 sady, kontrola nářadí
9:50                     zahájení závodu
V polovině kvalifikace cca. 15 min. přestávka
Před eliminacemi cca. 30 min. přestávka
Po skončení závodu bude následovat eliminace jednotlivců a eliminace dvoučlenných družstev
17:00 hod.                    předpokládané ukončení závodu
Vyhlášení do 30 min. od ukončení závodu
Eliminace:                    jednotlivci: OS – reflexní a holý luk set systém, kladkový luk kumulativní systém
                                        družstva: OS – dvoučlenná smíšená (2 ženy, 2 muži, 1 muž a 1 žena – ve stejné divizi a univerzitní příslušnosti), složení družstev se nahlašuje při prezentaci
Upozornění:            Všichni závodníci startují na vlastní nebezpečí.
Závodníci startují v oblečení předepsaném pravidly.

Střelec musí být k datu pořádání závodu studentem vysoké školy – předložení   indexu nebo ISIC při prezenci.
Všichni účastníci závodu jsou povinni dodržovat zvýšenou hygienu související s šířením nákazy Covid-19 v ČR.

Propozice ke stažení: