Univerzita Pardubice – katedra tělesné výchovy pořádali dne 24. dubna v Pardubicích kvalifikační turnaj v basketbalu poro oblast severovýchod. Celkově se zúčastnilo 41 studentů  z pěti vysokých škol. Na ČAH 2017 postupují družstva UJEP a ZČU.

„Turnaj prebehol vo veľmi korektnom a fair play nasadení. Bolo vidieť že študenti basketbal zvládajú veľmi dobre. Stojí sa zamyslieť či by nebolo dobré urobiť samostatný turnaj všetkých vysokých škôl, v termíne aby sa to nekrylo s vrcholmi súťaží, kde naši študenti nastupujú. Všade vo svete je univerzitný šport propagovaný omnoho viac,stmeluje obrovské množstvo ľudí a dáva sa mu dostatočný kredit aj na akademickej pôde.Avšak u nás sa dostáva do ústrania. Mali by sme hladať cesty so športovými zvezmi a olympíjskym výborom, aby sme to mali ako ďalší vrchol pre športovcov. Zatial to berú ako určitú nutnosť, alebo tam vôbec nejdu z dôvodu zhody termínov s najvyššími súťažmi“. Takto turnaj ohodnotil vedoucí akce, Dušan Bohunický.