NÁZEV SPORTOVNÍ AKCE: AM ČR v přírodním víceboji čtyřčlenných tymů

POŘADATEL: CTVS VŠE Praha, CZAR o.z.

TERMÍN: 29.8. – 3.9. 2017

MÍSTO: Kokořín a okolí

Vedoucí KTV: Tomáš Pachl

Hlavní funkcionáři závodu: Tomáš Vaněk, Miroslav Bolf

Organizační zajištění: CTVS VŠE Praha, CZAR o.z.

ÚČAST:

  1. Celkový počet účastníků: 28
  2. Počet vysokoškoláků, VOŠ:
  • Počet mužů: 21
  • Počet žen: 7
  1. Počet organizačních pracovníků: 6
  2. Počet zúčastněných škol (jmenovitě):

Škola : Fakulta :

Open University the Netherlands Faculty Law

Westminster Theological Centre Theology

University of Chichester UK Outdoor Education of Adventure Management

ČZU Praha Fakulta životního prostředí

University of Minnesota Crookston Finance

Univerzita Karlova FTVS

University of Adam Mickiewicz Computer science

University of Adam Mickiewicz Geography

Univerzita Karlova Matematicko-fyzikální fakulta

VŠE Praha Mezinárodních vztahů

  1. Kolektivní sporty – celkový počet družstev:
  • Počet družstev MIX : 7
  1. Výsledky bodovací soutěže škol – ČAH

Pos. St. č. Team time počet CP

1. 16 Rockpoint Klacky.cz / EPO 77:28 @ Finish Short course CP67

2. 20 EXIT Team / EPO 78:23 @ Finish Short course CP60

3. 30 Adventuresport.pl 70:23 @ Finish Short course CP34

4. 23 Awesome 73:01 @ Finish Short course CP9

5. 14 Grozny 74:40 @ Finish Unranked

6. 26 Běhal v dešti 29:47 @ CP34 Withdrawn

7. 15 Beacon Adventure Racing 25:59 @ CP34 Withdrawn

Finanční zajištění soutěže (dotace ČAUS)

Skutečná vydání na pol. 01: 5 tis.

na pol. 02: 25 tis.

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Mediální pokrytí :

TV – Sport 5

Rádio – Beat

www, FB, foto – www.adventurerace.cz, www.sleepmonsters.com

https://www.facebook.com/CzechAdventureRace

https://www.facebook.com/arlivecoverage/

Výsledky: