Pozvánka na zasedání Rady ČAUS

Zveme Vás na zasedání Rady České asociace univerzitního sportu, které se bude konat v pátek 24. listopadu 2017 od 9.30 hod. v aule ČUS, západní tribuna Velkého stadionu (spartakiádní), Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov. Doprava ze stanice metra „Karlovo náměstí“ autobusem č.176 do stanice „Stadion Strahov“ (konečná). Začátek prezence v 9.00 hod.

P R O G R A M:

 1. Zahájení Rady ČAUS
 2. Schválení programu a jednacího řádu
 3. Volba mandátové a návrhové komise
 4. Kontrola usnesení ze zasedání Rady ČAUS ze 25.11.2016
 5. Zpráva předsedy o postavení a činnosti ČAUS od posledního zasedání Rady
 6. Zpráva o hospodaření ČAUS za uplynulé období a zásady rozdělování finančních prostředků v roce 2018
 1. Zpráva dozorčí rady ČAUS
 2. Zpráva mandátové komise
 3. Diskuse k předneseným zprávám
 4. Ocenění zasloužilých pracovníků ve vysokoškolském sportu
 5. České akademické hry 2018 a SPVŠ 2018
 6. Akademická mistrovství světa 2018
 7. Různé
 8. Návrh usnesení

Součástí programu je ocenění dlouholetých pracovníků ve vysokoškolském sportu. Žádáme Vás o zaslání Vašich návrhů doplněných o charakteristiku navrženého včetně jeho adresy na sekretariát ČAUS do pondělí 13.11.2017.

Vzhledem k organizačnímu zajištění zasedání potvrďte, prosím, Vaši účast do čtvrtka 16.11.2017 na přiložené návratce nebo na mobil 605773815, e-mail: caus-stencel@cuscz.cz.

Pozvánka:

Jednací řád:

Se sportovním pozdravem
PaedDr. Ivana Ertlová – předsedkyně ČAUS