VSK VFU Brno Vás srdečně zve na

28. ročník volejbalového turnaje vysokých škol

 

který se koná pod záštitou rektora VFU prof. MVDr. Aloise Nečase PhD., MBA u příležitosti výročí VFU BRNO

 

Datum:             20. dubna 2018
Místo:                sportovní hala VFU Brno

Program turnaje:

Pátek   20. 4. 2018
– příjezd účastníků
12,00 hod. – prezence
13,00 hod. – zahájení turnaje
20,30 hod. – společenský večer (potřeba potvrdit účast přes formulář v propozicích ke stažení)

Přihlášky do 13.4. 2018 na adresu: Dr. Jan Kubernát ÚTVS VFU Brno, Palackého ulice 1/3 ,612 42 Brno, tel.: 541562135, e-mail: kubernatj@vfu.cz

Startovné za družstvo: 400,- Kč

Propozice ke stažení: