Volejbal - kvalifikace na ČAH 2018 - S a J Morava

OP volejbal Morava sever + jih

kvalifikace na ČAH Brno 2018

 

Pořadatel: ÚTVS VFU BRNO, Palackého ulice 1–3, 612 42 Brno

Místo: hala Veterinární a farmaceutické univerzity, Palackého tř. 1946/ 1, Brno, 612 42

Termín:

čtvrtek  10. 5. 2018         v 9,00 hod.        ženy
pátek   11.5. 2018          v 9,00 hod.        muži

Přihlášky: na adresu pořadatele nejpozději do 4.5. 2018

Prezence: DRUŽSTVA MUŽŮ A  ŽEN  v 8,30 hod.  v hale s potvrzenou soupiskou hráčů

Postup: vítěz + 2. podle počtu družstev v jednotlivých kvalifikacích na ČAH 2018

Technické ustanovení: Hraje se podle platných pravidel ČVS. Systém soutěže bude upřesněn podle počtu přihlášených družstev.

Upozornění: Družstva hrají v jednotných dresech!!! Jinak nebudou do soutěže přijata!!!

Informace: PaedDr. Jan Kubernát –  tel. 541562135, 724 335 693, email: kubernatj@vfu.cz

Funkcionáři: ředitel turnaje – PaedDr. Jan Kubernát, hlavní rozhodčí – Miloš Kosík

Propozice ke stažení: