Sekretariat

Zpravodaj ČUS 1/2018

Nové lednové číslo Zpravodaje ČUS si můžete stáhnout zde:   Obsah Zpravodaje ČUS 1/2018: str. 2. VV ČUS 19.1. – Zástupci ČUS jednali s ministrem školství o vypsání klíčových programů str. 3. Česká unie sportu navrhuje rozšířit státní hymnu o bojovnější druhou sloku str. 4. Česká unie sportu zvládla nápor žádostí…

Usnesení rady ČAUS

1. Rada schvaluje:

a) Zprávu o činnosti ČAUS za uplynulé období přednesenou předsedkyní

PaedDr. Ivanou Ertlovou

b) Zprávu o hospodaření ČAUS za uplynulé období, návrh rozpočtu a klíč

pro rozdělování finančních prostředků na rok 2018 předloženou

RNDr. Petrem Podlahou a přednesenou Mgr. Ladislavem Vladykou

c) Účetní uzávěrku roku 2016

d) Zprávu dozorčí rady ČAUS přednesenou doc. PaedDr. Vladislavem

Kukačkou, Ph.D.

e) Zprávu mandátové komise přednesenou RNDr. Evou Slonkovou

2. Rada ČAUS schvaluje přijetí za člena:

a) První lékařská tělovýchovná jednota, z.s.

b) University Shields Olomouc, z.s.

c) VOŠ ČUS, s.r.o.

3. Rada ČAUS ukládá VV:

a) Provést dílčí úpravu stanov v návaznosti na zákonnou povinnost vyplývající

z GDPR

b) Projednat financování univerzitního sportu z dotačních programů MŠMT ČR

pro rok 2018

c) Opětovně projednat možnost členství UK Praha a dalších nepřihlášených univerzit

v ČAUS

V Praze dne 24. 11. 2017

Zpracovala návrhová komise ve složení:

doc. PaedDr. Jiří Drnek, CSc. – předseda

RNDr. Svatopluk Horák

Mgr. Jiří Žídek

Ověřil: PaedDr. Ivana Ertlová – předseda ČAUS

Mgr. Ladislav Vladyka – gen. sekretář. ČAUS

Anketa „Nejúspěšnější reprezentant a tým ČR roku 2017“ - výsledky

Česká asociace univerzitního sportu již po 23. vyhlásila anketu o nejúspěšnějšího akademického reprezentanta a tým České republiky. Měli jste možnost rozhodnout, kdo z navržených sportovců a týmů, kteří se umístili na 1. – 4. místě na Zimní světové univerziádě v Almaty a na Letní světové univerziádě v Taipei, se stane vítězem letošní ankety…

Anketa "Nejúspěšnější akademický reprezentant a tým roku 2017" - vyhlášení

Česká asociace univerzitního sportu vyhlašuje anketu „Nejúspěšnější akademický reprezentant a tým roku 2017“. V příloze najdete vyhlášení této ankety (včetně návodu, jak hlasovat), a tabulku (v excelu) s výsledky akademické reprezentace za rok 2017 a místem pro hlasování. Vyhlášení této ankety můžete dle Vašeho uvážení rozeslat i dalším respondentům. Tabulku…

Zasedání pléna vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ 2017

Tradiční podzimní zasedání vedoucích tělovýchovných pracovišť na VŠ v ČR se v letošním roce konalo na zámku Křtiny Mendelovy univerzity v Brně ve dnech 12. až 13. 10. 2017. Organizátorem setkání bylo centrum sportovních aktivit MENDELU vedené Mgr. Jakubem Havlem, PhD., kterému patří poděkování všech přítomných za výborné prostředí. Přítomné přivítal také prorektor…

Pozvánka na zasedání Rady ČAUS

Zveme Vás na zasedání Rady České asociace univerzitního sportu, které se bude konat v pátek 24. listopadu 2017 od 9.30 hod. v aule ČUS, západní tribuna Velkého stadionu (spartakiádní), Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6-Strahov. Doprava ze stanice metra „Karlovo náměstí“ autobusem č.176 do stanice „Stadion Strahov“ (konečná). Začátek prezence v 9.00 hod.…

Tisková zpráva ČUS ze dne 17.10.2017

Česká unie sportu stále usiluje o dotace na provoz a údržbu pro sportovní kluby a jednoty Česká unie sportu na včerejším jednání vrcholných představitelů sportovního prostředí na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy navrhla postup, kterým by bylo možné přidělit sportovním klubům a tělovýchovným jednotám pro rok 2017 dotace z ministerského…