POŘADATEL: ÚTVS ČVUT v Praze

TECHNICKÉ PROVEDENÍ: ÚTVS ČVUT v Praze

MÍSTO SOUTĚŽE: STADION STŘÍŽKOV, Praha 8,

TERMÍN SOUTĚŽE: 11.5.2017

VEDOUCÍ ČINOVNÍCI: Mgr. Pavel Korbelář – pavel.korbelar@utvs.cvut.cz, 602479474

ÚČAST:

1. Celkový počet účastníků: 72

2. Počet vysokoškoláků, VOŠ: 64

3. Počet organizačních pracovníků: 6

4. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): VŠE, VŠCHT, UK, ČVUT

5. Kolektivní sporty – celkový počet družstev: 4

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Samotná soutěž proběhla bez problémů. Nasazení a úroveň jednotlivých týmů je na divizní možná i třetiligové úrovni.

U univerzitního fotbalu vidím velký problém v motivaci hráčů. Kladu si již řadu let jak hráče motivovat na tuto akci. U všech skupin je těžké nalákat své nejlepší hráče (3. a 2. liga), aby se účastnili OP, neboť zde není pro hráče žádný motivační prvek. Domnívám se, že by tímto prvkem mohla být účast na univerziádě nebo na jiné světové akci. Mohlo by to být motivací jak pro hráče, tak i pro asistenty, kteří se o to starají?

Musím vyzdvihnout, že se této akce zúčastnil z každé univerzity vedoucí sportovní katedry, zástupkyní VŠE byla i sama paní rektorka, za což jí mnohokrát děkuji! Jedinou škodou je, že dorazilo pouze 150 diváků z řad studentů a chyběla zde divácká kulisa, která by tuto akci velmi zpříjemnila.

Závěrečná zpráva: