Oblastní přebor ve frisbee – Morava

NÁZEV SPORTOVNÍ AKCE: Oblastní přebor ve frisbee – Morava, kvalifikace na ČAH 2017

POŘADATEL: CESA VUT v Brně

TERMÍN: 10.5.2017

MÍSTO: Sportovní hala VUT, areál PPV Technická 14

Vedoucí KTV: RNDr. Hana Lepková

Hlavní funkcionáři závodu: Mgr. Václav Kotrbáček, Petr Šmalec

Organizační zajištění: Matouš Kratochvíl, Karolína Železná

ÚČAST:

  1. Celkový počet účastníků: 36
  2. Počet vysokoškoláků, VOŠ:
  • Počet mužů: 18
  • Počet žen: 18
  1. Počet organizačních pracovníků: 4
  2. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): VUT Brno, VFU Brno, UPOL, VŠB Ostrava
  3. Kolektivní sporty – celkový počet družstev: 4
  4. Výsledky : viz. další příloha

Finanční zajištění soutěže (dotace ČAUS)

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Oblastním přeborníkem Moravy se stalo družstvo VUT v Brně, které společně s druhým týmem VŠB Ostrava postupují na ČAH 2017 do Prahy.