Oblastní přebor ve florbalu mužů – J. Morava

ZPRÁVA O USPOŘÁDÁNÍ OBLASTNÍHO PŘEBORU – KVALIFIKACE

NÁZEV SPORTOVNÍ AKCE: Oblastní přebor ve florbalu mužů – Morava J, kvalifikace na ČAH 2017

POŘADATEL: CESA VUT v Brně

TERMÍN: 10.5.2017

MÍSTO: Sportovní hala VUT, areál PPV Technická 14

Vedoucí KTV: RNDr. Hana Lepková

Hlavní funkcionáři závodu: Mgr. Václav Kotrbáček

Organizační zajištění: Denisa Havránková, Novotná Sabina

ÚČAST:

  1. Celkový počet účastníků: 33
  2. Počet vysokoškoláků, VOŠ:
  • Počet mužů: 33
  1. Počet organizačních pracovníků: 3
  2. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): VUT Brno, MU Brno, UO Brno
  3. Kolektivní sporty – celkový počet družstev: 3
  • Počet družstev M 3
  1. Výsledky:

SPVŠ 2017

VUT BRNO

MU BRNO

UO BRNO

SKÓRE

BODY

POŘADÍ

VUT BRNO

X

3 : 4

7 : 2

10 : 6

3

2.

MU BRNO

4 : 3

X

13 : 4

17 : 7

6

1.

UO BRNO

2 : 7

4 : 13

X

6 : 20

0

3.

Oblastním přeborníkem Morava J a postupujícím na ČAH 2017 do Prahy je družstvo MU Brno.

Finanční zajištění soutěže (dotace ČAUS)

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

Ze 7 přihlášených VŠ se OP zúčastnily pouze 3 VŠ