Novinky sekretariátu

Usnesení rady ČAUS

1. Rada schvaluje: a) Zprávu o činnosti ČAUS za uplynulé období přednesenou předsedkyní PaedDr. Ivanou Ertlovou b) Zprávu o hospodaření ČAUS za uplynulé období, návrh rozpočtu...