Nové vyhlášení Programu IV

Vážení sportovní přátelé,

 

zasíláme Vám informaci o novém vyhlášení Programu IV MŠMT (údržba a provoz sportovních zařízení), který MŠMT dne 2.10.2017 po původním zrušení bez náhrady (26.9.2017) a následných intervencích sportovního prostředí opakovaně vypsalo.

Bohužel program je vypsán v takové podobě, že pro sportovní kluby a tělovýchovné jednoty sdružené v ČUS ale také v národních  sportovních svazech není využitelný. A to zejména tím, jak MŠMT definuje možné žadatele.

 

Citace z nového vyhlášení: 

Cílem tohoto programu je v souladu s Koncepcí podpory sportu na období 2016 – 2025 vytvářet podmínky pro pohybové aktivity všech obyvatel, jejich zdraví posilující a prožitkové pohybové aktivity, dostupnost a otevřenost, a to formou podpory údržby a provozu sportovních zařízení ve vlastnictví spolků s celostátní působností (sportovních svazů, střešních sportovních organizací apod.) nebo jejich pobočných spolků.“

„1. 3. Oprávnění žadatelé

Spolek dle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sportovní svaz, střešní sportovní organizace, tradiční tělovýchovná organizace a střešní organizace školních sportovních klubů)“

 

Jak si můžete všimnout, v tomto vyhlášení opomněli ministerští úředníci všechny členské subjekty. V drtivé většině nejsou totiž pobočnými spolky, pouze členskými spolky. Zcela dle platných zákonů ČR. Ale pro takové spolky dotace určena není. To znamená, že při plném respektování tohoto vyhlášení můžeme žádat pouze o dotaci na majetek ve vlastnictví svazu. Připomínáme i další podmínku MŠMT : „Součástí žádosti o dotaci musí být vyčíslení výše vybraných členských příspěvků za rok 2016 k 31. 12. 2016. Podmínkou přidělení dotace je vykázání minimální výše členského příspěvku, která je stanovena na 100 Kč na osobu. Oprávněný žadatel, který tuto podmínku nesplní, bude vyřazen.“

 

Vzhledem k tomu, že tento krok ministerstva považuje ČUS za nepřijatelný, bude jeho vedení dělat všechny kroky k tomu, aby dosáhlo změny.

 

O dalším stavu Vás budeme průběžně informovat.

 

 

S pozdravem

 

Ladislav Vladyka

Generální sekretář

General Secretary