Konference Pohybový aparát a zdraví II

Konference naváže na první ročník, ve kterém se sešli odborníci z řad tělovýchovného lékařství, fyzioterapie a péče o zdraví formou pohybových aktivit. Hlavním cílem je podělit se o novinky z těchto oblastí a společně sdílet moderní a inovativní přístupy ke zdraví a ke kvalitě života. Výstupem konference bude sborník příspěvků (CD), kniha s vybranými recenzovanými příspěvky a certifikát o účasti. Součástí konference je seminář učitelů tělesné výchovy na vysokých školách.

Trmín abstrakt byl prédloužen až do 30. května.

Celá konference se potom uskuteční v Fit centru Machina v Brně ve dnech od 5. do 7. října. Pozvánku se všemi informacemi naleznete níže.