FISU Volunteer Leaders Academy 2019

FISU Volunteer Leaders Academy 2019

Akce, která má za cíl podpořit a propagovat hodnoty univerzitního sportu!

FISU Volunteer Leaders Academy (FVLA) je vzdělávací kurz, která je součástí mezinárodního sportovního a dobrovolnického hnutí. První ročník, který se konal v rámci letní světové univerziády v Kazani v roce 2017, přivedl dohromady 110 vedoucích dobrovolníků z 90 zemí světa. Do ruské Kazaně, města sportu, se na druhý ročník, který se konal o rok později, se sjelo přes 111 účastníků z 92 zemí světa. 

V rámci akademie se účastní vedoucí představitelé sportovního managementu intenzivního programu, který zahrnuje přednášky, diskuse u kulatého stolu a příležitosti k vytváření sociálních sítí. Účastníci akademie navštěvují mimo jiné mnoha vrcholových sportovních zařízení používaných na sportovních akcích na nejvyšší úrovni, aby si rozvinuli své znalosti a dovednosti v oblasti vedení dobrovolníků na sportovních akcích.

Cílem FVLA je vytvořit komunitu dobrovolníků po celém světě, která bude šířit ty nejlepší globální praktiky dobrovolnických projektů napříč všemi sportovními odvětvími a akcemi. Aby to bylo možné, je důležité dodržovat a propagovat všechny hodnoty univerzitního sportu: výjimečnost, týmová práce, inovace, radost ze sportu a integrita.

Kromě prezentací a dalších aktivit v rámci Akademie, mladí lídři dávají dohromady skupinový projekt, který následně na konci akce prezentují před hodnotící komisí složenou z vysoko postavených sportovních činovníků. V rámci předchozích ročníků  účastníci zaměřili svou energii směrem k šíření univerzitního sportovního hnutí na svých kampusech, školách a mezi svými komunitami skrze Mezinárodní den univerzitního sportu (the International Day of University Sport – IDUS), iniciativa FISU schválená Organizací spojených národů pro vzdělávání, vědu a kulturu (United Nations Educational, Scientific & Cultural Organisation – UNESCO).

Fakta o FVLA:

  • Trvání: 7 dní
  • Účast: průměrně 110 účastníků
  • Dosah: přes 90 zemí světa
  • Frekvence: každoroční
  • Účastníci: studenti (do 25 let) z celého světa
  • Od roku 2017 se konaly 2 ročníky
  • Další ročník: 2019
  • Program: konference, workshopy, soutěže, skupinové projekty, výměna zkušeností a poznávání jiných kultur a mnoho dalšího

Přeloženo z: FISU.net/education/fisu-volunteer-leaders-academy

Podávání žádostí na Akademii vedoucích dobrovolníků FISU 2019, která se bude konat ve dnech 12. – 18. září v Kazani v Rusku, je otevřeno.

Podívat se můžete, jak vypadalo zahájení loňského ročníku, kterého se poprvé zúčastnila také zástupkyně České republiky – Markéta Štenclová, která se tak stala oficiálně první FISU Student Ambassador pro Českou republiku.

Důležité dokumenty ke stažení zde:
Dopis prezidenta FISU Olega Matytsina
Obecné informace o akademii
Program FISU Student Ambassadors

Rádi bychom Vás upozornili, že v roce 2019 bude proces podávání žádostí online v akreditačním systému na fisu.net. Zde najdete sekci “FISU Volunteer Leaders Academy” v kategorii “Educational events” a zde vyplňte obecný přihláškový formulář do března 2018, abyste potvrdili, že se vaše federace zúčastní.

Termín podání přihlášky nominovaného účastníka do systému je 1. dubna 2019.