Financování sportu z dotací MŠMT

Na schůzce v pondělí 15. května mě ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina
Valachová informovala o aktuálních krocích, které činí MŠMT v oblasti financování sportu. Detailně
mi představila usnesení Národní rady pro sport a opatření, která v pondělí 15. května projednala
také vláda. Vítám všechny tyto kroky, které vedou k tomu, že financování sportu by nemělo být
ohroženo.
Investiční program a programy zaměřené na sportovní svazy a sportovní organizace jsou zrušené. Tyto
programy MŠMT vyhlásí znovu. Sportovní svazy a organizace začátkem června dostanou 50 % dotace
minulého roku, aby byla zajištěna kontinuita jejich provozu. Jde o nejzazší termín, který vítám.
Jak vyplývá z opatření, MŠMT tento týden začne také uvolňovat peníze z programu na podporu
sportování dětí a mládeže v místních klubech včetně financování jejich trenérů a soutěží. Na tento
program je vyčleněna jedna miliarda korun. V následujících týdnech začnou být vypláceny peníze z
programu na sportování zdravotně postižených a z programu pro sportování veřejnosti, významné
sportovní akce i provoz a údržbu sportovních zařízení.
Ministryně školství přijala také závazek navýšení počtu pracovníků úseku sportu MŠMT.
Miroslav Jansta
předseda České unie sportu