Ve dnech 23. srpna– 28. srpna 2017 se bude konat 29. letní světová univerziáda v Taipei. www.taipei2017.com.tw

Zpravodajství