Ostatní

KONTAKTOVAT

Vaše jméno (vyžadováno)

Váš email (vyžadováno)

Předmět

Vaše zpráva

ČAATS

PaedDr. Jiří Novotný

předseda ČAATS
Budečská 19
120 00 Praha 2
mobil: 721 967 417

PaedDr. Ivana Ertlová

manažer, e-mail: ertlova@sporty-cz.cz
U Pergamenky 3
170 00 Praha 7 – Holešovice
TZ: 266 722 206, mobil: 602 216 967
fax: 266 722 209
www.volny.cz/caats

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY - MŠMT

MŠMT

Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: 234 811 111, fax: 234 811 799
www.msmt.cz

MŠMT - skupina 5

Karmelitská 7
118 12 Praha 1
tel.: 234 811 111
fax: 234 811 799

JUDr. Petr Hulinský, Ph.D.
náměstek ministra pro podporu sportu a mládeže
tel.: 234 811 415

Mgr. Pavel Šulc
vrchní ředitel sekce sportu a mládeže
tel.: 234 811 185

PaedDr. Miroslav Vosyka
ředitel odboru sportu
tel.: 234 811 635

VSC MŠMT - (Vysokoškolské sportovní centrum)

Ing. Zdeněk Bříza – ředitel
Diskařská 100, 169 00 Praha 6

Lukáš Pazdera – vedoucí sekce akademický výběr

Rada vysokých škol

Agentura: José Martího 31, 162 52 Praha 6 – Veleslavín
tel.: 220 560 221, 220 172 149

Česká konference rektorů

Kancelář: MU, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno
tel.: 542 128 270, 272

Centrum pro studium vysokého školství

U dvou srpů 2024/2, 150 00 Praha 5 – Smíchov
tel.: 257 011 311
www.csvs.cz