Akademické mistrovství ČR v ROB 2017

Akademické mistrovství ČR v ROB — 2017

Pořadatel: ČAATS, z.s. Klub technických sportů MFF UK z pověření AROB ČR a ČAATS
Typ soutěže: mistrovská soutěž 1. stupně
Datum: 14.–15. října 2017
Centrum: penzion „U Kozlů,“ 539 53 Horní Bradlo (http://www.ukozlu.cz/)
Činovníci: ředitel soutěže – Jiří Pavlů, R1
hlavní rozhodčí – Tomáš Hladina, R1
stavitel tratí – Tomáš Hladina, R1
Omezení: mistrovská soutěž je vypsána pouze pro studenty a studentky VŠ (tj. pro ty, kdo v tomto kalendářním roce byli alespoň jeden den studenty libovolné formy VŠ studia)
Kategorie: M, D (mistrovské), M-open, D-open (nemistrovské)
Mapy: Plesný (2013, 1:15 000), Polom (2013, 1:10 000)
Ubytování: penzion „U Kozlů,“ na pokojích s příslušenstvím a lůžkovinami
stravování: přímo v místě ubytování v rozsahu oběd–večeře–snídaně–oběd
Poplatky: startovné není vybíráno poplatek za ubytování a stravu se pro akademické kategorie nevybírá, ostatní členové akademických oddílů (včas přihlášení) platí 450,-Kč (platí se při prezenci)
Přihlášky: emailem na jiri.pavlu@mff.cuni.cz do 5. října 2017, v přihlášce uveďte — jméno, příjmení, index AROB, číslo čipu SI, jméno VŠ a fakulty, ročník (ve šk. roce 2017/2018, popř. kdy bylo studium ukončeno)
program: sobota – prezence (do 11.00), oběd (11.30), start 0 (2 m) 14.00, vyhlášení 2 m (18.00), večeře (19.00) neděle – snídaně (7.00), start 0 (80 m) 9.00, oběd (12.30), vyhlášení 80 m a ukončení soutěže (co nejdřív)