AM ČR v horském běhu 2017 - výsledky

NÁZEV SPORTOVNÍ AKCE: AKADEMICKÉ MISTROVSTVÍ ČR V HORSKÉ BĚHU

POŘADATEL: 3THX

TERMÍN: 27.05.2017

MÍSTO: Soláň, Beskydy

Vedoucí KTV:

Hlavní funkcionáři závodu: Bc. Štěpán Knapík, Jakub Zámečník

Organizační zajištění:

ÚČAST:

 1. Celkový počet účastníků:
  1. Celkový počet účastníků: 669
  2. Počet účastníků na trati 20 km: 218
 2. Počet vysokoškoláků, VOŠ: 22
 • Počet mužů: 12
 • Počet žen: 10
 1. Počet organizačních pracovníků: 60
 1. Počet zúčastněných škol (jmenovitě): ČZU, MU, UK, UP, UTB, VFU, VŠB – TU, VUT
 1. Kolektivní sporty – celkový počet družstev:
 • Počet družstev M
 • Počet družstev Ž
 1. Výsledky bodovací soutěže škol – ČAH

Krátké zhodnocení závodu, připomínky:

V letošním roce jsme chtěli závod zpřístupnit většímu počtu studentů zkrácením závodní distance. I přes kladné ohlasy na délku a i kvalitu organizace se nám podařilo kategorii AMČR naplnit pouze pro nutný limit. Závod probíhal za slunečného počasí, nejrychlejším studentem byl Vojtěch Grün (Masarykova univerzita), který trať dlouhou 20 km zdolal v čase 1:22. Mezi ženami byla nejrychlejší Michaela Stránská (VUT Brno) se ztrátou pouze 8 minut na muže v čase 1:30, čímž dokázala, že patří mezi špičku.

Výsledky: